martes, 17 de febrero de 200948/317
Ventana de un mundo por el que me desplazo sin limitaciones.
Fenêtre d'un monde par lequel je me déplace sans limitations.
martes 17 de febrero / mardi 17 février